Základné informácie

JAZYKOVÝ PROGRES

Najčastejšie študovaným jazykom je angličtina. Na hodnotenie jej úrovne sa používa 6 základných stupňov:

 • A1 – Rozumie jednoduchým každodenným výrazom.
 • A2 – Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých situáciách.
 • B1 – Vie sa jednoducho a súvislo vyjadrovať k témam, ktoré sú mu známe.
 • B2 – Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka.
 • C1 – Používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom a profesijnom živote.
 • C2 – Dokáže sa plynulo vyjadrovať aj v zložitých situáciách, používa jemné výrazové odtiene.

Pri štúdiu jazyka v krajine, kde sa týmto jazykom hovorí, je potrebné na postúpenie z jednej jazykovej úrovne v priemere 6 – 12 týždňov v závislosti od intenzity štúdia. Pri štúdiu na domácej pôde je to 1 – 3 roky, rovnako v závislosti od intenzity štúdia. Tento fakt sa odzrkadľuje aj na zmene pohľadu na jazykové pobyty v zahraničí. V minulosti boli chápané ako spestrenie výuky jazyka, v súčasnosti sú úsporou času a jediným spôsobom, ako sa dokonale naučiť cudzí jazyk. Ten, kto sa potrebuje intenzívne zdokonaliť v jazyku a je limitovaný časom, si jednoznačne volí jazykový pobyt v zahraničí. S tým súvisí aj zmena priemernej dĺžky pobytu. Keď pred nedávnom to boli krátkodobé pobyty, v súčasnosti sa študent venuje štúdiu v zahraničí dlhší čas (graf č.1) a častejšie si volí intenzívne kurzy a špeciálne zameranie (graf č.2). Manažéri firiem takmer vždy absolvujú kurz doplnený individuálnymi lekciami so špeciálnym zameraním.

graf-1graf-2

ROZHODOVANIE

Predpokladom efektívneho štúdia je kvalitná študijná stratégia.Pred výberom formy štúdia cudzieho jazyka je potrebné si uvedomiť si, koľko času môžem venovať tomuto štúdiu a čo presne očakávam od tohto štúdia. Od toho závisí potom aj výber typu kurzu, výber zahraničnej krajiny, školy a intenzity štúdia.

VČASNÉ PODANIE PRIHLÁŠKY

Neodkladajte si zakúpenie pobytu na poslednú chvíľu. Napr. vybavenie prihlášky do Austrálie trvá dlhšiu dobu, jazykové školy na Malte a hotely bývajú veľmi skoro obsadené, možnosť akceptovať detské prihlášky je limitovaná počtom (termíny podania prihlášky sú uvedené pri konkrétnej detskej ponuke), výber vhodnej hostiteľskej rodiny je lepší pri skoršom podaní prihlášky, letná sezóna vo väčšine škôl je typická aj množstvom prihlášok, ktoré už školy nemôžu akceptovať. Aby sme mohli vybaviť Váš pobyt podľa Vašich predstáv, skoré podanie prihlášky nám v tom veľmi pomôže.

DĹŽKA LEKCIE

Pri zahraničných jazykových školách je dĺžka lekcie niekde 45, 50, 55 alebo 60 minút. Pri porovnávaní ceny nezabudnite aj na tento fakt. Pri kurzoch na Slovensku je dĺžka lekcie 45 minút.

UBYTOVANIE

Ubytovanie v hostiteľskej rodine má veľkú výhodu v tom, že študenti jej prostredníctvom spoznávajú kultúru krajiny, životný štýl. Zdokonaľujú sa v komunikácii a slovnej zásobe. Treba mať však na pamäti, že každá rodina má iné zvyky, inú kuchyňu. Treba sa prispôsobiť iným podmienkam. Vo väčších mestách treba do školy cestovať mestskou dopravou. Ubytovanie v rodine je so stravou a je finančne najvýhodnejšie.

Ubytovanie v hoteli alebo študentskej rezidencii poskytuje väčšiu nezávislosť. Je veľakrát priamo pri škole alebo neďaleko od školy. Pri ubytovaní v hoteli je zaručený štandard presne podľa hotelových kritérií a Vašich požiadaviek. Vo väčšine prípadov je podstatne drahšie ako ubytovanie v rodine, čo však nie je pravidlo.

POISTENIE

Malo by byť súčasťou každého Vášho zahraničného pobytu. Pred odchodom do zahraničia si starostlivo preštudujte, čo je súčasťou poistnej zmluvy a aká je výška poistného krytia.

TRANSFER

Príchod na jazykový pobyt v zahraničí začína väčšinou príletom na letisko v danej krajine. Do konkrétneho mesta, konkrétneho hotela alebo rodiny je potrebné sa prepraviť. Transfer môžete absolvovať individuálne autobusom, taxíkom alebo vlakom, rovnako Vám ho môžeme zabezpečiť my. Informujte sa u nás o podmienkach a cene.

Pri niektorých školách je transfer zahrnutý v cene. Vždy je zahrnutý v cene pri mládežníckej ponuke. Rovnako Vám môžeme zabezpečiť transfer Bratislava – viedenské letisko Schwechat, a Bratislava – Budapešť. Aktuálne ceny týchto transferov si vyžiadajte od našich konzultantov.

ZÁRUKA KVALITY

Všetky školy, ktoré máme zaradené do ponuky, sú členmi rôznych profesných združení, zaručujúcich ich kvalitu.

Najčastejšie nájdete skratky týchto združení:

 • ACCET, Accrediting Council for Continuing Education & Training
 • ARELS, Association of Recognised English Language Services
 • ASILS, Association of Recognised English Language Services
 • ASILS, Association of Schools of Italian as a Second Language
 • BRITISH COUNCIL, Britská rada
 • CAPLS, Canadian Association of Private Language Schools
 • FELTOM, the Federation of English Language Teaching Organisation – Malta
 • FIYTO, Federation of International Youth Travel Organisation
 • IALC, International Association of Language Centres
 • NEAS, National ELICOS Accreditation Scheme

VAŠE PRIPOMIENKY

Uvítame všetky Vaše pripomienky k priebehu vybavovania kurzu a k celému Vášmu jazykovému pobytu.
Vaše postrehy, rady aj kritika nám pomáhajú zlepšovať kvalitu našej práce a sme Vám za ne vďační.

Vaše správy očakávame na adrese: office@gostudy.sk.

Facebook

Twitter

Google Plus