Cambridge 1

Dotazník spokojnosti:

Meno a priezvisko
AG

Miesto kurzu
Cambridge

Email

Zamestnanec, kt. pre Vás jazykový pobyt pripravoval

Pán Mravík

Termín
Júl 2014

1) Boli ste spokojná/ý s prístupom zamestnancov našej spoločnosti a s priebehom vybavovania kurzu:
Áno
Prečo::Ochota, prístup, informovanosť, profesionalita

2) Informácie, ktoré sme Vám pred odchodom na jazykový kurz poskytli boli postačujúce?
Áno
Ak nie, ktoré informácie alebo materiály Vám chýbali?:

3) S jazykovým kurzom v zahraničnej škole ste boli:
veľmi spokojná/ý
Prečo (práca lektorov, priebeh lekcií, prístup zamestnancov školy, vy! bavenie školy a pod.)? :priebeh hodín, vyučujúci, poobedné a večerné aktivity, staff, prostredie školy

4) S ubytovaním ste boli:
veľmi spokojná/ý
Prečo (ocenili by sme konkrétne informácie)? :Rodina Redman je veľmi milá, priateľská a ochotná.
Pobyt v ich dome som si veľmi užila a vrelo odporúčam.

5) Vaše miesto ubytovania bolo od školy:
dostupné pešo
.:10-12 min.

6) Ako sa plánujete ďalej jazykovo vzdelávať?
iné (aké)
.:Bilingválne Gymnázium, Martin-Sučany

7. Ako Vám môžeme byť nápomocný pri Vašom ďalšom jazykovom rozvoji?
neviem

8. Vaše postrehy, rady, návrhy, kritika, ocenenie:
Celý pobyt bol organizovaný na profesionálnej úrovni, všetok čas bol vyplnený učením, programom a aktivitami.
Návrh: ocenila by som možnosť viac spánku, nakoľko piatky už boli náročné po celom týždni nabitého programu do 22.30

Facebook

Twitter

Google Plus