Rodina vs. rezidencia

RODINA VS. REZIDENCIA – KLADY A ZÁPORY 

Hľadanie ubytovania môže byť časovo náročné a veľmi stresujúce. Ale hľadanie ubytovania v inej krajine je jedna z najťažších vecí, ktoré študent a/alebo rodič musia urobiť. Typ ubytovania je veľmi osobná voľba a študenti si vyberajú radšej rodinu než vlastné stravovanie a naopak z rôznych dôvodov. Uvediem prehľad výhod a nevýhod ubytovania v hostiteľskej rodine v porovnaní s ubytovaním v obytnom dome, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní.

EXISTUJE MNOHO VÝHOD BÝVANIA V HOSTITEĽSKEJ RODINE

 • Zdokonalenie svojich jazykových zručnosti.  Študenti sú pohrúžení do jazyka, a nielenže praktizujú to, čo sa naučili na hodinách, ale taktiež sa učia hovorovú angličtinu, ktorá sa nutne nemusí v škole učiť.
 • Miestna kultúra. Ubytovanie s rodine umožní nahliadnuť do lokality, navštíviť lokálne miesta, spoznať miestnych ľudí a ich záujmy, vyskúšať ich miestnu kuchyňu. Niektoré rodiny môžu dokonca zahrnúť študentov do svojich rodinných výletov.
 • Financie. Ubytovanie v rodine môže byť ekonomickejšie, nemáte starosti ohľadne platenia účtov, platenia za práčovňu alebo odkiaľ príde ďalšie jedlo. Odbremenenie študenta od týchto starostí je pre rodičov veľká výhoda.
 • Upratovanie a varenie sú činnosti, ktoré zabezpečuje rodina. Môžete sa sústrediť na svoje štúdium a nemusíte tráviť čas starosťami ohľadne varenia večere, upratovania, nákupov alebo prania. Toto veľmi dobre vyhovuje všetkým študentom najmä v období skúšok. Opäť, pre rodiča je to veľmi atraktívna výhoda.
 • Bezpečnosť. Niektorí študenti sa cítia bezpečnejšie v rodinnom prostredí, pretože sa nachádzajú vo svojej komfortnej zóne.

Tieto vyššie uvedené body sú pre jedného študenta výhodami, kým iný v nich vidí nevýhody.

 • Mnohí študenti radi varia svoje vlastné jedlo. Možno nemajú radi miestnu kuchyňu, alebo by aspoň chceli mať viac možností. Pri ubytovaní v rodine tento aspekt nemôžu regulovať ani mať vo vlastnej réžii, a taktiež budú mať stanovený čas jedenia.
 • Obmedzenie prístupu. Študenti nemôžu používať vybavenie a príslušenstvo na varenie alebo sa rozhodnúť, kedy si operú svoju bielizeň. Pracie dni sú zvyčajne vopred dohodnuté s hostiteľskou rodinou.
 • Hostia. Študenti si nemôžu priviesť kamarátov do domu bez povolenia, a nebude ani možnosť prenocovania hostí. To môže mať za následok menšiu interakciu s priateľmi.
 • Domáci poriadok. Väčšina hostiteľských rodín bude mať pravidlá, ktoré ich študenti budú musieť dodržiavať. Pre niektorých študentov by to mohlo byť obmedzujúce, najmä pre tých, ktorí sú preč z domu a nebývajú už s rodičmi.

UBYTOVANIE S VLASTNÝM STRAVOVANÍM JE ÚPLNE INÁ SKÚSENOSŤ A PRETO SI TAKTIEŽ ZASLÚŽI PORIADNE SI TO PREMYSLIEŤ

 • Viac ako jedna kultúra. Študenti môžu zakúsiť oveľa viac než miestnu kultúru, máte šancu byť v kontakte s mnohými rôznymi národnosťami.
 • Hostia. Môžete mať toľko hostí, koľko chcete. Vaši priatelia môžu zostať na noc bez toho, aby museli žiadať o povolenie (aj keď je vhodné si overiť, že to vašim spolubývajúcim nebude vadiť).
 • Varenie. Môžete si variť čokoľvek chcete a kedykoľvek chcete, čo vám dáva veľa flexibility. Ak máte nejaké špeciálne požiadavky na stravovanie, môžete si ich ľahko prispôsobiť. Čo sa tyká jedenia, nie sú stanovené žiadne časy, kedy sa musíte najesť.
 • Vybavenie a príslušenstvo. Svoje oblečenie si môžete oprať podľa potreby, na rozdiel od určených dní a časov v rodine.
 • Máte veľa osobného priestoru, pričom nie ste obmedzení iba na určité priestory.

Rovnako ako u všetkého, aj tu sú niektoré nevýhody, čo sa týka zdieľania s ostatnými študentmi.

 • Upratovanie. Ak sa všetci nezhodnete na rozpise upratovania alebo na tom, aby ste si najali upratovačku, je tu možnosť potenciálnych problémov ohľadne upratovania spoločných priestorov.
 • Je možné, že študenti, s ktorými budete ubytovaní, budú (v štúdiu) menej usilovní ako vy, a budú preferovať večierky (žúrky).
 • Ak sa niečo rozbije, resp. pokazí, máte povinnosť to oznámiť, a uistiť sa, že je to opravené. Nemôžete sa domnievať, že to urobil niekto iný.

Ako vidíte, ako hostiteľská rodina tak aj rezidenčné ubytovanie má svoje výhody aj nevýhody, a je to veľmi osobná voľba. Máme šťastie, že našim študentom môžeme ponúknuť obe formy ubytovania. Mnohí z našich dlhodobých študentov si zarezervujú ubytovanie v rodine na mesiac od svojho príchodu. Dáva im to istotu bývať v domácom prostredí, a aby sa v prvých týždňov usadili. Poskytuje im to čas uchytiť sa a nadobudnúť istotu, spoznať miestne oblasti a nájsť si nejakých priateľov. Po uplynutí tejto doby sa možno rozhodnú presťahovať k svojim priateľom, alebo sa rozhodnú, že sa im páči rodinný život, a tak si predĺžia pobyt v rodine. Máme obrovskú databázu vynikajúcich rodín, ktoré sa starajú o študentov všetkých národností a ich potreby. Hoci kvôli úplnému pohrúženiu sa do írskeho spôsobu života odporúčame pobyt v rodine, nemusí to vyhovovať potrebám každého jednotlivca.

Pri výbere ubytovania by sme navrhovali, aby ste si položili pár jednoduchých otázok.

 • Chcel by som radšej bývať v rodinnom prostredí alebo s inými študentmi?
 • Ako sa cítim, keď mi niekto navarí všetky jedlá? Alebo by som si radšej svoje jedlo kúpil a uvaril sám?
 • Koľko slobody potrebujem? Dokážem s ľahkosťou dodržiavať domový poriadok alebo potrebujem väčšiu nezávislosť? Koľko systému – usporiadania chcem vo svojom dni?

Jedná sa o veľké rozhodnutie, ktoré si zaslúži čas a všetko si dôkladne premyslieť.

Dúfam, že vám tento prehľad pomôže pri rozhodovaní.

Veľa šťastia pri výbere vám želá GoStudy!

Facebook

Twitter

Google Plus