St. Paul (Minneapolis)

Naším partnerom je najväčšia nezávislá minnesotská univerzita, the University of St Thomas, ktorá bola založená v roku 1885. V súčasnosti na tejto katolíckej univerzite študuje vyše 11 000 študentov riadneho denného a postgraduálneho typu štúdia zo všetkých 50 štátov USA a zo 71 krajín sveta (okolo 320 medzinárodných študentov). Veľká sieť absolventov, ktorú má táto univerzita, a jej prepojenie s podnikateľskou komunitou umožňuje študentom aplikovať teoretické poznatky v praxi a získať absolventské miesta. V oblasti partnerských miest St Paul a Minneapolisu ( Twin Cities area) sídli mnoho veľkých amerických korporácií, napríklad 3M, Cargill a Cray Research.
Dohľad nad podporou vzdelávania a imigrácie, poradenskými službami, akciami a programami, ktoré sú pre študentov k dispozícii má kancelária Služieb pre medzinárodných študentov (International Student Services). Študenti sa môžu ubytovať v jednom z ôsmych internátov vo vysokoškolskom areáli a využívať 90 klubov a športových družstiev, ktoré fungujú v tomto kampuse.
Prečo si vybrať štúdium na Univerzity of St Thomas?
-budete navštevovať triedy s malým počtom študentov (pomer medzi počtom študentov a učiteľským zborom je 15:1)
-získate podporné kurzy angličtiny
-môžete si vybrať z veľkého množstva študijných odborov
-spoločnosť Nacel vám poskytne pomoc s prijímacím konaním
-a nakoniec, získate 30% študijné štipendium, ktoré univerzita udeľuje študentom agentúry Nacel
vysokoškolský internát (podľa dostupnosti a výberu študentov)
18 až 22 rokov
školský rok
jesenný semester: 15 január / jarný semester: 15 september
Študijný program univerzity využíva početné podnikateľské väzby, aby dala študentom príležitosť uplatniť vedomosti získané v škole v praxi.
Päť hlavných študiných odborov na University of St. Thomas:
Obchod, technické odbory, informatika, žurnalistika a masovokomunikačné prostriedky, biológia
Univerzita ponúka aj 96 študijných odporov pre študentov riadneho denného štúdia a 46 postgraduálnych programov
Pred podaním prihlášky musí študent absolvovať pohovor vo svojej krajine. Je potrebné doložiť osvedčenie o úrovni ovládania angličtiny (napríklad: študenti prvého ročníka: skóre 550 v písomnom teste TOEFL, 80 v internetovom teste TOEFL); študenti musia podľa potreby predložiť úradne overené kópie stredoškolských dokumentov a certifikátov alebo diplomov, prípadne všetkých dokumentov z univerzity alebo vysokej školy .
Ďalšie podrobnosti o požiadavkách týkajúcich sa prijímacieho procesu sú k dispozícii na požiadanie.

Zobrazený jediný výsledok

Zľava!

Stredoškolský pobyt v St. Paul

12.770,00  12.000,00 

Pridať do košíka

Facebook

Twitter

Google Plus