Írsko (súkromné školy)

Medzinárodní študenti budú umiestnení v dvoch súkromných školách, pričom prijatí študenti zo zámoria si budú hradiť všetky poplatky (vyžadované Írskym imigračným úradom pre vstup do Írska).
Cavan: škola je kresťanskou koedukačnou internátnou školou, ktorú spravuje protestantské vedenie. Bola založená v roku 1611 a ponúka všetky potrebné školské zariadenia. Je to pomerne malá škola s 200 študentmi, vrátane denných aj ubytovaných študentov. Škola sa nachádza v Cavane, malom meste na severe Írska v blízkosti Severného Írska. Škola organizuje mimoškolské aktivity, ako sú kluby a rôzne športy. Všetci študenti zo zámoria absolvujú počas štúdia na tejto škole hodiny angličtiny ako druhého jazyka( ESL).
Monaghan: škola je koedukačnou strednou školou s protestantským vedením a jej zriaďovateľom je protestanská cirkev. Je to malá škola s asi 240 študentmi, ktorá bola založená v roku 1570. Škola sa nachádza v meste Monaghan ležiacom na severe Írska neďaleko hranice so Severným Írskom. Študenti sú aktívne povzbudzovaní k účasti na rôznych dobrovoľných športových aktivitách; bedminton, basketbal, stolný tenis, jazda na koni, tenis, futbal a ragby (konajú sa v nich súťaže). Študenti budú ubytovaní v miestnych hostiteľských rodinách.
v hostiteľskej rodine, plná penzia
13 až 18 rokov v čase príchodu
polrok,semester, školský rok
31. marec pre príchod v auguste, 31.október pre príchod v januári. Neskoro podané prihlášky je možné prijať v závislosti od dostupnosti voľných miest a času potrebného na vybavenie víz.
V Írsku existujú tri rôzne úrovne vzdelávania: základné, stredné a vyššie školstvo. Väčšina študentov študuje a ukončí stredoškolské vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie sa zvyčajne absolvuje v miestnej komunitnej škole, všeobecnovzdelávacej škole, odbornej škole alebo škole spravovanej dobročinnými organizáciami alebo cirkvami, ktoré do určitej miery kontroluje a podporuje štát (voluntary school) . Typická stredná škola sa skladá z troch ročníkov (prvého až tretieho), zvyčajne nepovinného prechodného ročníka (16 a viac rokov), piateho (16/17 roční študenti) a šiesteho ročníka ( študenti nad 17 rokov ). Riaditeľ školy robí konečné rozhodnutie o vhodnej triede pre každého študenta na základe osobného pohovoru. Väčšina študentov je umiestnených do prechodného alebo piateho ročníka. Školy ponúkajú štúdium vyše 30 študijných predmetov, podľa ročníka, do ktorého sú študenti zaradení. Školský rok začína začiatkom septembra a končí začiatkom júna.
Pred prijatím musí študent v svojej domovskej krajine absolvovať pohovor.
Vyžadujú sa minimálne dva roky štúdia angličtiny a dobré študijné výsledky.
Doprava z dublinského letiska ku hostiteľskej rodine. Úvodný inštruktážny program vedie na mieste miestny koordinátor.

Neboli nájdené žiadne produkty vyhovujúce vašemu výberu.

Facebook

Twitter

Google Plus