Írsko (štátne školy)

poskytujeme študentom z krajín Európskej únie štúdium na štátnych školách v:
-Dubline: v ponuke je 5 charitatívnych/cirkevných štátom podporovaných škôl (voluntary schools)
(3 dievčenské/chlapčenské školy a dve zmiešané školy) v južnej časti Dublinu
– Killarney, Cork a Tralee: v ponuke sú rôzne miestne komunitné školy, dievčenské/chlapčenské a zmiešané
– Monaghan: výber 3 miestnych štátnych škôl, zmiešaných alebo chlapčenských/dievčenských
Väčšina týchto škôl dostáva dary, ale nie sú to súkromné školy. Všetky školy vyžadujú uniformy a mnoho škôl bolo založených cirkevnými rádmi, ale privítajú študentov všetkých vierovyznaní.
Typický školský deň začína o deviatej ráno a končí okolo 15:45 hod. Denne je 8 vyučovacích hodín s jednou krátkou prestávkou. Mimoškolské aktivity sú v rôznych školách odlišné, ale zvyčajne sú k dispozícii športové aktivity. Študenti sa môžu stať členmi miestnych športových klubov a klubov pre rôzne ďalšie aktivity, napríklad futbal, basketbal, džudo, tanec a hudbu. Študenti budú prijatí v miestnych hostiteľských rodinách.Školský rok začína začiatkom septembra a končí začiatkom júna.
hostiteľská rodina, plná penzia
13 až 18 rokov v čase príchodu
polrok, semester, školský rok
1. marec pre príchod v auguste, 31. október pre príchod v januári. Neskoro podané prihlášky je možné prijať v závislosti od počtu voľných miest.
V Írsku existujú 3 rôzne úrovne vzdelávania: základné, stredné a vyššie vdelávanie. Väčšina študentov navštevuje a ukončí stredoškoské vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie zvyčajne absolvujú v komunitnej, všeobecnovzdelávacej, odbornej alebo charitatívnej strednej škole. Typická stredná škola sa skladá z prvého až tretieho ročníka, po ktorých nasleduje zvyčajne nepovinný prechodný rok (študenti mladší ako 16 rokov), potom 5. ročník (16/17 roční štud.) a 6. ročník ( od a nad 17 rokov). Po osobnom pohovore riaditelia škôl urobia konečné rozhodnutie o vhodnej triede pre každého študenta. Medzi bežne ponúkané predmety patrí výtvarná výchova, biológia, obchod, chémia, angličtina, ekonomika, francúžstina, nemčina, geografia, história, vedenie domácnosti, matematika, hudba, fyzika, náboženstvo, počítače a telesná výchova.
Niektoré školy ponúkajú pre medzinárodných študentov zvýšený počet hodín angličtiny.
Pred prijatím musia študenti absolvovať pohovor vo svojej domovskej krajine.
Vyžadujú sa minimálne dva roky štúdia angličtiny a dobré študijné výsledky.
Doprava z letísk v Dubline,Corku alebo Shannone ku hostiteľskej rodine.
Po príchode na miesto je k dispozícii úvodná inštruktáž.

Neboli nájdené žiadne produkty vyhovujúce vašemu výberu.

Facebook

Twitter

Google Plus